Conducere

Business couple at the cafe

Structurile de conducere şi de control ale Asociației C.A.R. TC DOLJ:

Adunarea Generală (Conferinţa) -analizează şi aprobă activitatea financiară a Casei de Ajutor Reciproc

Consiliul Director – organul administrativ de conducere a activităţii între două adunări generale (conferinţe), format din 3 membri
Comisia de cenzori – asigură respectarea legislaţiei în domeniul financiar-contabil şi a prevederilor statutului