Despre noi

Portrait of Two Successful Businesswomen in Meeting

Asociaţia CAR TC Dolj

Asociaţia CAR TC Dolj este asociaţie fără scop patrimonial, organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi.
Obiectul de activitate al CAR TC Dolj îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi constituirea fondurilor statutare.
CAR TC Dolj este coordonată şi supravegheată conform Legii nr. 122-1996 de către Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj (www.ujcardolj.ro), fiind înscrisă în Registrul BNR cu nr. RE-PJR-17-024476/28.12.2007.

Nevoie de sprijin financiar

Suntem aici din anul 1968, fiind înfiinţaţi pe lângă societatea Trustul de Construcţii Dolj sub denumirea de Casa de Ajutor Reciproc a Salariaţilor Trustrului de Construcţii Dolj a funcţionat timp de 52 ani, până în anul 2020. Din iulie 2020 am devenit Asociaţia CAR TC Dolj deoarece, pe lângă motivele legislative, am vrut să fim cât mai aproape de orice persoană care vrea să economisească sau are nevoie de sprijin financiar. Asociatia C.A.R. TC Dolj este afiliată, coordonată şi supravegheată de către Uniunea Judeţeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj (www.ujcardolj.ro).
Business women working together